Nieuws vanuit de groepen 7

MariekeAlgemeen of Social Schools, Groep 7 Nieuws

De groepen 7 zijn bezig met het project wereld; Egypte, Spanje, Amerika en allerlei andere landen. Deze weken ligt de nadruk nog meer op samenwerken, groepsopdrachten en creativiteit. De kinderen zijn enthousiast met het project bezig. Wij sluiten het project af met een kijkavond voor alle ouders op 21 maart, de kinderen kijken er enorm naar uit.

Verkeersexamen

Na het project gaan we weer verder met het oefenen van het verkeersexamen, het theoretisch examen is op 6 april. De kinderen krijgen nog een informatieblad mee waarop een oefensite staat.
Hierna komt het praktisch examen, deze datum is nog niet bekend. De kinderen fietsen in tweetallen door de wijk en laten zien dat zij de regels kennen en toepassen. De controleposten houden hen goed in de gaten.
De fietsroute ontvangt u nog zodat de kinderen goed kunnen oefenen. We hopen dat iedereen het verkeersdiploma haalt.