Rots en water in uitvoering

MariekeAlgemeen of Social Schools, Groep 5 Nieuws

De groepen 5 van de locatie Brandsma-akker volgen momenteel de rots en water training. Simone ‘t Hart geeft deze training samen met de groepsleerkrachten. Naast dat het gewoon ook heel leuk voor de kinderen is om te doen, draagt de training bij aan een positief op leren gericht groepsklimaat. De kinderen leren dat beide eigenschappen goed zijn; zowel je rotsige- als water-kant. De kunst is om te leren herkennen wanneer het inzetten van ‘rots’ of juist het inzetten van ‘water’ het meest effectief is.

Ultiem samenwerken, communiceren zonder te spreken!