Susanne klaar met Master

SocialSchools

Enorm trots zijn wij op onze collega Susanne Bergsen! Vandaag is zij officieel afgestudeerd voor de Master Leren & Innoveren. Susanne heeft zich voor haar onderzoek onder andere verdiept in het ontwikkelen van een zogenaamde groeimindset. Kinderen met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen. Momenteel zijn we druk bezig met het schrijven van ons nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar. Over de leerkuil heeft u vast al gehoord van uw kind. In de komende 4 jaar neemt Leren Leren vanuit een groeimindset een belangrijke plaats in. Wilt u hier meer over lezen: http://platformmindset.nl/

Een middel om kinderen inzicht te geven in hun leerproces en mindset is feedback. Hier horen kind-leerkracht- en kind-ouder-leerkracht-gesprekken bij. Het leerteam communicatie, waarbij Susanne een van de kartrekkers is, heeft beleid ontwikkeld voor het voeren van evaluatiegesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten (voorheen rapportagegesprekken). Tijdens de rapportagegesprekken afgelopen februari heeft er een pilot gedraaid waarin we met kind-ouder-leerkrachtgesprekken hebben geëxperimenteerd. We kunnen u laten weten dat de gesprekken in juli aanstaande van groep 3 t/m 8 allemaal kind-ouder-leerkrachtgesprekken zullen zijn.
En zo blijven we ons als school ook voortdurend ontwikkelen en geven we daarmee de kinderen het goede voorbeeld van “een leven lang leren”.