Nieuws uit Het GroeiLAB(plusklas)

SocialSchools

Een kijkje in de Plusklas!

Het afgelopen schooljaar kwamen een aantal leerlingen uit de leerjaren 5,6,7 en 8 een dagdeel in de week bij elkaar in de plusklas op de locatie Brandsma-Akker.
Voor deze groep leerlingen is het verrijkingsaanbod in de reguliere groep niet toereikend. Zij hebben een andere onderwijsbehoefte . Voor begaafde leerlingen is de plusklas essentieel en noodzakelijk.

terugblik:
We kijken terug op een heel gevarieerd en uitdagend programma waarin we gewerkt hebben aan leren om te leren: Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die van belang zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. Denk aan werkhouding, werken volgens plan en manieren van leren.
leren denken: hieronder vallen analytisch denken, praktisch denken en creatief denken. Leren voor het leven: Dan gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied. Dus inzicht in jezelf en goed kunnen samenwerken en communiceren met de ander.

We filosofeerden over bijvoorbeeld de ruimte, oneindigheid, kunst, keuzes, taal, nuttigheid, zwervers, dilemma’s, gevoel, dieren etc.
We kregen training in debatteren .
We haalden de wetenschap de klas in door middel van onderzoekend leren. We werkten hierbij nauw samen met de universiteit Leiden.
We bedachten creatieve oplossingen voor wereldproblemen met een challenge georganiseerd door Shell.
We leerden en kregen inzicht in ons brein. We leerden over groeimindset en vaste mindset. En nog zoveel meer….

Na de zomervakantie heet de plusklas geen plusklas meer maar krijgt het de nieuwe naam: Het GroeiLAB. Wij vinden de boodschap die je afgeeft met de naam “plus”groep niet (meer) oké.
Groeien komt van groei-mindset, groeien als mens, groeien in de ontwikkeling van je denken en leren. Kinderen/mensen met een groei-mindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. In de plusklas werken we in alle leerjaren aan de ontwikkeling van een groeimindset.

Het GroeiLAB is na de zomervakantie voor de leerjaren 4-5-6 en 7. Leerjaar 4 is nieuw. Het programma voor de groepen 8 zal anders zijn dan in voorgaande jaren. Zij komen eens in de 4-5 weken bijeen en dan werken we o.a. aan de executieve vaardigheden en leren leren als voorbereiding op de brugklas. Daarnaast gaan we nauwer samenwerken met het wetenschapsknooppunt Zuid Holland. Hieronder vallen De TU Delft, de universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij verzorgen lessenreeksen in het GroeiLAB door studenten en een junior College op locatie.
We kijken uit naar een nieuw schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Conny van Beek
leerkracht plusklas