CBS Smitshoek aan de slag met stichting leerKRACHT

SocialSchools

U heeft het misschien al gezien. In de school hangen op verschillende plaatsen whiteborden met daarop o.a. doelen, acties en successen van leerkrachten. CBS Smitshoek is sinds september van dit schooljaar begonnen met de methodiek van stichting leerKRACHT. Graag informeren wij u kort over deze aanpak en wat we hiermee willen bereiken.

De leerKRACHT aanpak helpt ons een verbetercultuur op school te creëren, waarmee we als leraren van elkaar leren en samen met de leerlingen en de schoolleiding het onderwijs continu verbeteren.

Het motto is: elke dag een beetje beter!
De drie belangrijkste dingen die we daarmee willen bereiken:
* Het onderwijs op onze school wordt elke dag een beetje beter;
* Onze leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken bij het onderwijs;
* Onze leerkrachten krijgen meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk.

Klik voor meer informatie op de bijgevoegde brief.
Hartelijke groet,
Namens onze teamleden,
Marieke Zijderveld