OASE op onze school

SocialSchools

Zoals we u vorig jaar rondom deze tijd hebben laten weten, zijn we gestart met een speciale voorziening in onze school voor kwetsbare leerlingen: OASE. Het betreft een pilot waar inmiddels al rond de 45 leerlingen van geprofiteerd hebben.

Ter herinnering: Oase staat voor Oplaadplek/Ontspanning met Aandacht voor de Sociaal-Emotionele ontwikkeling.

OASE is een plek waar het rustig is en een kind zich veilig kan voelen. Het is belangrijk dat het kind even op adem kan komen, zonder de druk van te moeten presteren en zonder de prikkels van veel andere kinderen om zich heen. De focus ligt op het goed in je lijf zitten. In zo’n omgeving kan het kind vanuit ontspanning en op een speelse manier tot groei komen op sociaal-emotioneel gebied en daar de vruchten van plukken tijdens het leerproces in de klas.

Met kwetsbare kinderen bedoelen we kinderen die vastlopen in de groep door naar naar binnen gericht – of naar buiten gericht gedrag. U kunt hierbij denken aan kinderen die last hebben van overprikkeling,
teruggetrokken gedrag vertonen, problemen hebben met concentratie, faalangstig zijn of bijvoorbeeld moeite hebben met het uiten van emoties.

Twee zorgmedewerkers van Yulius, Erlinde van der Horst en Erika Midavoodi-Bakker, begeleiden de kinderen in een klein groepje van maximaal 6 leerlingen begeleiden. De kinderen die geselecteerd worden voor OASE gaan hier 2 maal per week een uur naar toe voor een periode van 10 weken.

Er wordt gewerkt aan doelen uit de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren om tot een betere ontspanning en bewustzijn te komen van wat er in hoofd en lijf gebeurt. Als een kind meer grip op zichzelf krijgt, zal dit het leerproces in de klas ook ten goede komen. Dit alles gebeurt op speelse wijze door middel van creatieve, lichaamsgerichte, en ontspannende activiteiten. Daarnaast worden ook de inzichten die binnen OASE worden opgedaan met de leerkrachten gedeeld en zonodig handvatten geboden. De leerkracht kan daarmee in de klas het kind nog beter helpen om zich op een goede manier te uiten of te ontspannen/ontladen, zodat uw kind beter kan openstaan of meer alert kan zijn voor deelname aan het
onderwijsprogramma.

Naast dat we verwachten dat OASE goed is voor individuele leerlingen, past het ook prima in onze visie op hoe we een vitale school willen zijn. Als kwetsbare kinderen beter gedijen, dan profiteren alle kinderen in de groep hiervan en is dat ook goed voor het welbevinden van de leerkrachten.

Nu, na een 3 maal de volledige cursus gedraaid te hebben, zien we hoeveel OASE de kinderen oplevert. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente en het samenwerkingsverband om deze voorziening standaard op scholen in Barendrecht aan te kunnen bieden. Wordt vervolgd.