Bereikbaarheid

De school is dagelijks telefonisch te bereiken van 7.45 uur tot 16.00 uur.

Het eerste contact voor u als ouder is altijd met de leerkracht. Groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor u m.b.t. uw kind(eren).

U kunt de leerkracht ’s morgens tijdens de open inloop tussen 8.15 en 8.25 uur benaderen voor het maken van een afspraak of het doen van een korte mededeling. De open inloop is niet geschikt voor een gesprek, omdat leerkrachten in deze tijd er al voor de kinderen willen zijn om de dag goed te starten.

De tijd tussen 14.00 en 14.15 uur, als de school uit gaat, is ook geschikt voor een korte vraag, korte mededeling of het maken van een afspraak.

Tussen 14.15-14.30 uur houden we collectief pauze en zijn de leerkrachten niet bereikbaar. Een gesprek of telefonisch contact is na 14.30 uur weer mogelijk.

Werkdagen schoolleiding en intern begeleiders

Directeur Hanneke Meulblok ma t/m vr
Teamleider groepen 1-2 t/m 3 Karin Hogenbirk ma t/m do
Teamleider groep 4 en 5, intern begeleider groep 3 Bianca Buizer ma-di-wo-vr
Teamleider BB
groepen 6 t/m 8
Inge Tellings ma-di-do-vr
Intern begeleider OB Sabine Schreurs ma-di-do
Intern begeleider MB Carine van Schaijk verlof
Intern begeleider groep MB Simone ‘t Hart ma-di-wo*-do
Intern begeleider BB Hanneke Naaktgeboren ma-di-wo en do
Intern begeleider BB Sabrina Hermsen ma-di en do
Secretaresse Freda van de Kleut ma t/m do tot 14.30 uur

*is woensdag om de week

De werkdag van leerkrachten duurt (inclusief pauze) 8 ½ uur, om 8.00 uur ‘s morgens is iedereen op school.

Na schooltijd, vanaf 14.30 uur, bereiden leerkrachten lessen voor, is er teamoverleg en doen leerkrachten hun administratie (waaronder mail).  De werkdag duurt in principe tot 16.30 uur.

In deze tijd van 14.30 tot 16.30 uur kunnen ook oudergesprekken worden ingepland met een laatste starttijd van 16.00 uur. Deze laatste starttijd geldt niet voor de kennismakings- en rapportagegesprekken in de gesprekscyclus. Dan vinden er ook ’s avonds gesprekken plaats.

Na de leerkracht is de teamleider van de bouw uw volgende aanspreekpersoon en vervolgens de directeur.

E-mailcontact

Voor een kort bericht of een vraag waar een kort antwoord op mogelijk is, kunt u ons een e-mail sturen. Dit kan naar ons algemene e-mailadres: info_smitshoek@pcpobr.nl. U krijgt dan binnen drie werkdagen een reactie. Indien van toepassing wordt dit bericht doorgestuurd naar de persoon die het beste antwoord kan geven op uw vraag.

Om een afspraak te maken met de leerkracht kunt u ook een mail sturen. Onze mailadressen werken als volgt:

voornaam.achternaam@pcpobr.nl

voornaam.tussenvoegselvoluitachternaam@pcpobr.nl

Met nadruk stellen we dat het in mailcontact om korte zakelijke dingen moet gaan. Als u een uitgebreidere vraag hebt of onverhoopt ergens niet tevreden over bent, is een persoonlijk gesprek het meest geschikt!

24/7 bereikbaar en/of beschikbaar

Wij willen een gezonde organisatie zijn voor onze medewerkers. Dit is in het belang van de kinderen die bij ons op school zitten. Daarom kiezen wij ervoor NIET 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Ook voor mailcontact met leerkrachten geldt dat u binnen 3 werkdagen een reactie krijgt. Wij stimuleren als school dat medewerkers mail beantwoorden op hun eigen werkdagen, vooral onder werktijd, maar natuurlijk buiten de contacturen met de kinderen, want dan geven we les. Dit betekent dat leerkrachten hun mail afhandelen tussen 14.30 en 16.30 uur, naast alle andere werkzaamheden die zij in deze tijd doen. Wij rekenen hierin op uw begrip.

Met de schoolleiding kunt u persoonlijk, per mail of telefonisch een afspraak maken. Persoonlijke berichten via Social Schools worden door de schoolleiding niet gelezen.