Als ouders onder schooltijd vrijstelling van schoolbezoek willen, anders dan een bezoek aan dokter, tandarts of andere externen gedurende een deel van de dag, dienen zij hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen. Wij onderscheiden 2 soorten aanvragen: