CBS Smitshoek is een open christelijke basisschool.  Voor leerlingen hanteren wij een open aanname beleid. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bezoeken onze school. Wel vragen we de ouders/verzorgers van de kinderen de identiteit van onze school te onderschrijven, dan wel te respecteren. Ons personeel heeft er bewust voor gekozen om op een christelijke school te werken. 

Ouders en kinderen worden benaderd vanuit een christelijke geloofsvisie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ‘in de geest van Christus’ omgaan met de wereld rondom hen. Daarmee bedoelen wij dat we kinderen vertrouwd willen maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We willen kinderen opvoeden tot mensen, die open staan voor de ander en vertrouwen hebben in het leven. We brengen onze identiteit tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan.