Graag stellen wij u voor aan  ons team

De leerkrachten van de locatie Riederhof

De leerkrachten van de locatie Brandsma-akker

De leerkrachten van de locatie Kouwenhoven-akker

Het managementteam

Het MT bestaat uit de directie en de teamleiders. De directeur van CBS Smitshoek is Marieke Zijderveld. Zij is integraal eindverantwoordelijk. Daarnaast bestaat het MT uit drie teamleiders. De teamleiders zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de bouw. Conny van Beek (onderbouw – groepen 1/2), Ankie Moerkamp (middenbouw – groepen 3 t/m 5) en Jacco Schuijer (bovenbouw – groepen 6 t/m 8).

Van li naar re: Jacco Schuijer, Conny van Beek, Ankie Moerkamp, Marieke Zijderveld

De interne begeleiders

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen.

Van li naar re: Sabine Schreurs, Simone ’t Hart, Manon Boot, Kristel de Wit, Jacovine Hall n.o.f.

Onderwijs ondersteunend personeel

Judith den Ouden (vakdocent gym), Chandra Ajodhia (conciërge), Freda van de Kleut (secretaresse), Marilou Kwakernaak (arrangement begeleider), Leo Valk (School Business Manager), Lineke Cunes (arrangement begeleider) en Manon Boot (coördinator arrangementen). Henk Kapsenberg n.o. f. (conciërge).