Graag stellen wij u voor aan  ons team

De leerkrachten van de locatie Riederhof

De leerkrachten van de locatie Brandsma-akker

De leerkrachten van de locatie Kouwenhoven-akker

Het managementteam

Het MT bestaat uit de directeur en drie teamleiders. Directeur van CBS Smitshoek is Marieke Zijderveld. Zij is integraal eindverantwoordelijk. Karin Hogenbirk is teamleider van de  de groepen 1/2 en 3. Bianca Buizer is teamleider van de groepen 4 en 5. Inge Tellings is teamleider van de bovenbouw, de groepen 6 t/m 8. De teamleiders zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de bouw.

 

Onze interne begeleiders

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen.

Vakdocenten/vakspecialisten:

Onderwijs ondersteunend personeel