Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij onze eigen plusklas op CBS Smitshoek

Wij vinden het belangrijk om op onze school ieder kind op zijn/haar eigen niveau uit te dagen en dat geldt dus ook voor kinderen die capaciteiten ver boven het gemiddelde hebben. Naast het verrijkte aanbod in de klas is er voor onze excellente leerlingen de mogelijkheid om op maandag of dinsdag een dagdeel naar de plusklas te gaan. De plusklas is gevestigd in de locatie Brandsma-akker.

Selectie voor de plusklas

Onze 10% sterkste leerlingen per leerjaar, vanaf groep 5, worden voor de plusklas geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar de scores op de methode onafhankelijke toetsen (Cito). Ook wordt door leerkrachten jaarlijks een signaleringslijst op basis van kindkenmerken ingevuld, waardoor we onderpresteerders kunnen herkennen (SIDI). Van enkele leerlingen zijn IQ gegevens bekend. Incidenteel worden jongere leerlingen geplaatst. Groep 4 stroomt na de midden cito’s in.

De kinderen leren

  • … leren. We maken leren zichtbaar met de ‘learning pit’. Hoe werkt het brein? Een groei-mindset te ontwikkelen.
  • Leren denken als een programmeur bij projecten
  • Programmeren
  • Debatteren
  • Een vreemde taal – kinderen in de groepen 5, 6 en 7 kiezen zelf een taal die ze willen leren (eigenaarschap). De taal is anders dan Engels, Frans of Duits. Dit is om verveling op het voortgezet onderwijs te voorkomen. Door zelf te kiezen vergroten we de motivatie. Een gekozen taal mag gedurende het jaar niet worden geruild (leren doorzetten). In groep 8 werken we vooral aan de Nederlandse taalvaardigheid d.m.v. debatlessen en de projecten. Zelf verder werken aan een taal mag ik groep 8 natuurlijk wel. Dit gebeurt dan in de eigen klas.

Daarnaast werken de kinderen aan de projecten van de Pittige Plustorens waarbij we per leerjaar belangrijke thema’s centraal stellen:

Groep 8   taalkundige creativiteit en artistieke creativiteit

Groep 7   creativiteit in probleemoplossend denken

Groep 6   creativiteit in presenteren (GEEN PowerPointpresentaties)

Groep 5   inzicht krijgen in constructies

Groep 4   projectmatig werken

De terugkoppeling van de opbrengst van de plusklas voor uw zoon/dochter gebeurt in de plusklas zelf door de kindgesprekken die juf Conny met de leerlingen zelf voert. De kinderen krijgen deze rapportage ook schriftelijk mee naar huis. U hoort daarnaast van de groepsleerkracht tijdens de rapportagegesprekken de opbrengst van de Plusklas. Mocht er tussentijds iets te bespreken zijn, dan verloopt het contact in eerste instantie altijd via de eigen groepsleerkracht.