Voor een kind is het van wezenlijk belang dat het kan opgroeien in een veilige omgeving.

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in onze school. Op onze school hanteren we een brede aanpak om structureel, een zo goed mogelijk sociaal klimaat te creëren en pesten zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze brede aanpak bestaat uit:

  1. Veel aandacht besteden aan onderlinge relaties tijdens onze dagopening -> identiteit.
  2. We hebben in 2015-2016 een leerlijn gewenste (leer)houding en gedrag geïmplementeerd waarin voor leerlingen van groep 1-2 tot en met groep 8 beschreven staat wat we van hen verwachten aan (leer) houding en gedrag.  Daarnaast hebben we beschreven wat het van ons als school vraagt om kinderen deze gewenste (leer)houding en gedrag aan te leren.
  3. Onze belangrijke pedagogische pijlers
  4. De Gouden weken.
  5. Schoolregels
  6. Handelingswijzer grensoverschrijdend gedrag website.
  7. (anti) Pestprotocol CBS Smitshoek.