Naast de aandacht die we hebben voor onze 3 algemene schoolregels, start elke groep aan het begin van het nieuwe schooljaar met de zogenaamde GOUDEN WEKEN.

Iedere groep maakt in de groepsvorming een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming worden in elke groep (in meer of mindere mate) opnieuw doorlopen telkens als er sprake is van een nieuwe samenstelling of als er sprake is van een ‘break’. Een langere vakantie is zo’n ‘break’. Dus ook aan het begin van ieder nieuw schooljaar vindt er een nieuwe groepsvorming plaats. We zien dit als kans om ieder jaar opnieuw het groepsklimaat positief te beïnvloeden. Door actief aan de slag te gaan met groepsvorming weten we dat we na een tijdje een gezellige, goed werkende groep hebben. In een goed werkende groep met een fijne sfeer, heb je minder kans op probleemgedrag en kan er hard en goed geleerd worden.

  • Wat doen we zoal:
    Activiteiten die in het teken staan van hernieuwd kennismaken (deze gaan over talenten, positieve eigenschappen, complementair zijn; van waarde zijn voor de groep)
  • We geven zelf het goede voorbeeld, nemen kinderen zoals ze zijn en tonen respect.
  • We betrekken de kinderen bij het vertalen van de schoolregels naar groepsregels. Hierdoor voelen kinderen zich ook verantwoordelijk voor het naleven van de regels en afspraken. Tijdens de Gouden Weken heeft iedere week een thema. Binnen deze thema’s leren we elkaar (steeds beter) kennen, bespreken en oefenen we met regels en afspraken. Ook oefenen we met verschillende werkvormen en onderwerpen van sociaal-emotioneel leren. Zo houden we de afspraken levend en groeien we samen tot een positieve groep.
  • We doen veel (korte) groepsvormende spellen, waarin we een beroep doen op het samenwerken van de kinderen. Wij delen de groepjes in. De samenstelling van de groepjes is steeds anders. De spelletjes zorgen voor veel plezier en een positieve groepssfeer. In deze periode tussen de zomer- en herfstvakantie leggen we het accent op het creëren van een positieve groep. Zo voelen kinderen zich verbonden en veilig en kan er gedurende het schooljaar hard gewerkt worden in een fijne sfeer.
  • Door het verdelen van taken in de groepsorganisatie maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun lokaal.