Naast de aandacht die we hebben voor onze 3 algemene schoolregels, start elke groep aan het begin van het nieuwe schooljaar met de zogenaamde GOUDEN WEKEN. Iedere groep maakt in de groepsvorming een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming worden in elke groep (in meer of mindere mate) opnieuw doorlopen telkens als er sprake is van een nieuwe samenstelling of als er sprake is van een ‘break’. Een langere vakantie is zo’n ‘break’. Dus ook aan het begin van ieder nieuw schooljaar vindt er een nieuwe groepsvorming plaats. We zien dit als kans om ieder jaar opnieuw het groepsklimaat positief te beïnvloeden. Door actief aan de slag te gaan met groepsvorming weten we dat we na een tijdje een gezellige, goed werkende groep hebben. In een goed werkende groep met een fijne sfeer, heb je minder kans op probleemgedrag en kan er hard en goed geleerd worden.

Wat doen we zoal:

  • Activiteiten die in het teken staan van hernieuwd kennismaken (deze gaan over talenten, positieve eigenschappen, complementair zijn; van waarde zijn voor de groep)
  • We geven zelf het goede voorbeeld, nemen kinderen zoals ze zijn en tonen respect.
  • Met de kinderen stellen we de groepsregels vast. We hangen ze zichtbaar op in de klas en laten iedereen (dus ook de groepsleerkracht) de regels en afspraken ondertekenen. We praten veel over wat ‘goed’ is in de klas, om tot positieve normen te komen. We oefenen en bespreken de afgesproken regels, verwijzen er expliciet naar en houden alle ondertekenaars er aan. We evalueren de regels na een week. Stellen ze zo nodig bij. De ervaring leert overigens dat dit zelden nodig is. Na een aantal weken evalueren we nogmaals.
  • We doen veel (korte) groepsvormende spellen, waarin we een beroep doen op het samenwerken van de kinderen. Wij delen de groepjes in. De samenstelling van de groepjes is steeds anders. De spelletjes zorgen voor veel plezier en een positieve groepssfeer. In het begin doen we dit wel 5 of 6 maal per dag. Later in het jaar neemt de frequentie wat af, maar we blijven dit het hele jaar doen om de groepssfeer te onderhouden.
  • We maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun lokaal.