Drie vuistregels

In het verkeer zijn er regels. Die regels zijn er om alles goed te laten verlopen en botsingen te voorkomen. Regels zijn dus nodig, ook op school. Voor de kinderen hebben we van de gedragscode een vertaalslag gemaakt naar onze drie kapstokregels.
Ons inziens dragen deze regels ertoe bij om het in de klas en op het plein goed te laten verlopen.  We hanteren de onderstaande drie regels:

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  • De school is binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.