Communicatieplan Ouderportaal ParnasSys

Op CBS Smitshoek kunt u als ouders / verzorgers vanaf februari 2017 inloggen in het Ouderportaal van ParnasSys. Onderstaand treft u de link aan voor meer informatie hierover.

Communicatieplan Ouderportaal