7D juf Alexandra en juf Emily 

7E Juf Susanne en juf Emily 

7F Juf Denise en juf Anouk 

 

8A Juf Emily en juf Ditte 

8B Juf Lisanne en juf Anneloes

8C Juf Linda en juf Clarinda 

8D Juf Femke 

8E Meester Arnoud en juf Desire