V.l.n.r.: Myra Koppenhagen, Henk Robbe, Bianca van der Vegt, Liesbeth Jonkergouw, Ellen Appers, Marjolijn Hillen-Dam, Wim Boudestein, Alexandra Verburg.

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten, samen met de schoolleiding, vergaderen over ‘schoolse’ zaken. De MR denkt mee over de ontwikkelingen en beleid van de school. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
* Veiligheid en hygiëne in en rond de school;
* Passend onderwijs;
* Het 5 gelijke dagen model.

Leden van de MR kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen.

Wie zitten er in het schooljaar 2017-2018 in de MR?

De MR van de Cbs Smitshoek bestaat uit 8 leden. De helft bestaat uit leden van het leerkrachtenteam, die gekozen worden door hun collega’s. In het schooljaar 2017-2018 zijn dat:

  • Liesbeth Jonkergouw, secretaris (groep 3)
  • Ellen Appers (kleuters + GMR-lid)
  • Wim Boudesteijn (groep 5)
  • Alexandra Verburg (groep 6)

De andere helft van de leden wordt rechtstreeks uit en via verkiezingen door de ouders gekozen. Dit zijn in het schooljaar 2017-2018:

  • Henk Robbe, voorzitter en GMR-lid
  • Bianca van der Vegt-Smit
  • Myra van Koppenhagen
  • Marjolijn Hillen-Dam

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een lid dat moet aftreden, kan zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.

Waar houdt de MR zich mee bezig?

De MR adviseert de schoolleiding over steeds terugkerende onderwerpen zoals hygiëne in de school, veiligheid in en rond de school en actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn er ook een aantal speciale onderwerpen waar een beslissing over genomen moet worden. Vorig jaar was dit Snappet. Voor sommige van deze onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Hoe dit precies is geregeld, kunt u terugvinden in het regelement van de MR. 

Uw inbreng hebben wij nodig!

Als MR proberen wij ouders en leerkrachten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar dit kan uiteraard niet zonder uw inbreng. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u ons informeert over zaken die u bezig houden, zowel positief als negatief. Graag horen wij uw ervaringen met bijvoorbeeld de nieuwe schooltijden, de hygiëne op school/schoonmaak, de plusklas, of welk onderwerp dan ook.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve heel soms voor zaken die vertrouwelijk zijn. U mag dus altijd een vergadering bijwonen als u daar belangstelling voor heeft. Uiteraard vernemen wij dat wel graag vooraf.

Als u vragen heeft of een punt in de MR vergadering aan de orde zou willen stellen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of mailen via cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl

Hier kunt u het huishoudelijk regelement van de MR downloaden.

Wilt u weten wat er besproken wordt op de vergaderingen, dan kunt u hier de notulen lezen.