Hier vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners:

KIBEO

Met kinderopvangorganisatie Kibeo hebben wij een hechte samenwerking, zowel op organisatorisch gebied als op inhoudelijk gebied. We laten de kinderen die op de dagopvang of op peuterspeelzaal zitten al regelmatig kennis maken met de school om zo de overstap voor hen zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Concreet betekent dit dat we regelmatig gezamenlijke activiteiten doen en dat de peuters regelmatig op bezoek komen, www.kibeo.nl

CultuurLocaal

Dé partij die voor onze leerlingen muziek- en dramalessen verzorgt binnen Talent in Bloei is CultuurLocaal. Daarnaast verzorgen zij op de locatie Riederhof sinds dit schooljaar 2016-2017 dagelijks muziek- en theaterlessen. Kijk voor het totale aanbod op www.cultuurlocaal.nl

Present! Barendrecht

Onze school is Present! Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij samen met stichting Present. Hoe worden de kinderen van nu straks betrokken burgers? Wij willen hierin bijdragen door burgerschapsontwikkeling een plek te geven in ons lesprogramma. Present is een waardevolle partner voor ons hierin, omdat Present de verbindende schakel is tussen onze plannen en ideeën en de concrete uitvoering hiervan. www.stichtingpresent.nl/barendrecht

Xtra English4Kids

Naast dat kinderen bij ons op school Engelse les krijgen volgens een moderne methode, merken
wij dat een aantal ouders en kinderen het leuk en interessant vinden om meer Engelse lessen te volgen. Op onze school is dit mogelijk op de woensdagmiddag na schooltijd. In schooljaar 2017-2018 wordt dit de maandagmiddag. Er zijn 3 niveaugroepen waar kinderen zich voor op kunnen geven.  Kijk voor meer informatie op www.xtraenglish4kids.com

Logopediepraktijk Carnisselande

Sinds maart 2017 heeft logopediepraktijk Carnisselande een praktijklocatie binnen CBS Smitshoek. Kijk voor meer informatie op www.logopediepraktijkcarnisselande.nl

iMotoriek

iMotoriek is een jonge en dynamische plus praktijk welke gespecialiseerd is in kinderoefentherapie voor kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken op motorisch gebied.

De therapeuten van iMotoriek zijn 5 dagen per week werkzaam op onze locatie Riederhof en 2 dagen per week op de locatie Brandsma-akker . Kijk voor meer informatie op www.imotoriek.nl

Mash Fotografie

Onze ‘huis’fotograaf komt weer in mei om alle kinderen op de foto te zetten. Kijk in de agenda wanneer uw kind aan de beurt is. www.mashfotografie.nl

Ravottuh

Met Stefan van der Worm van Ravottuh zijn we als school aan onderzoeken hoe we ons schoolplein ‘groener’ kunnen inrichten. Ravottuh ontwikkelt en draagt zorg voor de uitvoering van avontuurlijke, groene speelterreinen voor kinderen in de stad. Het idee hierachter is dat kinderen zo natuur dichtbij beleven en een relatie met de natuur opbouwen. Het samen spelen en onderhouden van een groener schoolplein past goed bij onze kijk op de sociale ontwikkeling van kinderen en bij hoe we om willen gaan met actief burgerschap. Daarnaast is buitenspelen natuurlijk ook hartstikke gezond. www.ravottuh.nl